Müügitingimused

Kauba transport

Kauba eest tasumine

Pretensiooni esitamine

1. Garantiiaeg

1.1. Müüja vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid. Makita tehase garantii on 1 aasta.
1.2. Müüja o­n kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid mida tootja määratleb oma garantiitingimustes.
1.3. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.
1.4. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

2. Garantii teostus

2.1. Garantiihoolduse teostamise aluseks o­n Müüja poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

3. Garantii alla ei kuulu:

3.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest (vedelikud, üleliigne tolm jne.).
3.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n tekkinud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine, seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesad, elektrivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.).
3.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
3.4. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida o­n teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik.
3.5. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud seadmete väärast kasutamisest ja kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.
3.6. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.
3.7. Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.

Turvalisus

Ostja õigused ja kohustused

Müüja õigused ja kohustused